Wydawca treści Wydawca treści

stacja kontroli nasion

Stacja Kontroli Nasion w Wirtach została uruchomiona z dniem 01.08.2005 roku. Wcześniej 2 pracowników Nadleśnictwa otrzymało uprawnienia do wykonywania oceny uproszczonej po szkoleniu w pracowni Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Usługę uproszczonej oceny nasion SKN dokonuje odpłatnie dla wszystkich nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. SKN wykonuje ocenę uproszczoną metodą krojenia i kiełkowania po otrzymaniu używanego kiełkownika od IBL-u. Ocenie podlegają nasiona 100 gatunków drzew i krzewów zgodnie z zasadami obowiązującymi w Lasach Państwowych. Oceniane są nasiona pozyskane na „zielono”, przed siewem jesiennym jeżeli okres między zbiorem a siewem nie przekracza 3 tygodni, nasiona przechowywane w przechowalni wyłuszczarni w Wirtach i stratyfikowane w szkółkach nadleśnictw, nasiona buka i dębów przechowywanych w chłodniach na terenie szkółek, nasiona i szyszki przed zbiorem.
W latach 2006 – 2011 SKN oceniała średnio 185 próbek rocznie, co oznaczało największą ilość wśród wszystkich stacji kontroli nasion w Polsce.
W 2012 roku SKN została wyposażona w nowy kiełkownik Jacobsena i pracowała do końca 2013 roku oceniając średnio 180 próbek rocznie. Następnie została przeniesiona do nowego pomieszczenia po remoncie zaplecza wyłuszczarni i kancelarii Leśnictwa Wirty. Wznowiono ocenianie próbek nasion na wiosnę 2014 roku i do końca roku wykonano ocenę 90 próbek.
W ocenie szkółkarzy możliwość oceny nasion w SKN jest przydatna, również ze względu na szybkie uzyskiwanie wyników, które jest ważne w ich pracy.