Aktualności Aktualności

ROŚLINNOŚĆ POLSKICH LASÓW

Realizacja projektu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Nadleśnictwo Kaliska realizuje projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

"ROŚLINNOŚĆ POLSKICH LASÓW"

Koszt kwalifikowany zadania: 55560,00 PLN

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: dotacja w kwocie do 50000,00 PLN

 

Zadanie pn. "ROŚLINNOŚĆ POLSKICH LASÓW" jest dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

 

Opis zadania:

Realizacja zadania poprzez zakup ekranów dotykowych, mikroskopów oraz pomocy dydaktycznych (gier edukacyjnych,tablic, kół wiedzy) pozwoli na przeprowadzanie profesjonalnej, a także przystępnej edukacji społeczeństwa.
W trakcie realizacji zadania skupiamy się przede wszystkim na przedstawieniu roślin rodzimych polskich lasów, w tym roślin chronionych, tj. cis pospolity, jarząb brekinia oraz brzoza karłowata i niska.

 

https://wfos.gdansk.pl/