Aktualności Aktualności

KONKURSY W NADLEŚNICTWIE KALISKA

W dniach 07-08 czerwca Nadleśnictwo Kaliska zorganizowało konkursy dla dzieci ze szkół podstawowych. Pierwszego dnia odbyła się XVII Gimnazjada Ekologiczna dla uczniów klas VII-VIII. Drugiego dnia dla uczniów klas IV-VI odbył się II konkurs pod nazwą Młodzi Odkrywcy Przyrody.

Uczniowie w trakcie konkurencji musieli wykazać się szeroko pojętą wiedzą przyrodniczą związaną m.in. z ochroną przyrody i rozpoznawania gatunków drzew oraz ptaków. Cześć z konkurencji nawiązywała też do pracy leśnika. Ostatnią była konkurencja sprawnościowa

W Gimnazjadzie Ekologicznej rywalizowali ze sobą uczniowie z siedmiu szkół. Pierwsze miejsce zdobyła grupa ze szkoły w Pinczynie, drugie ze szkoły w Starej Kiszewie, natomiast trzecie miejsce zdobyli uczniowie ze szkoły w Borzechowie. W drugim dniu konkursu rywalizowało ze sobą sześć zespołów. Podczas zmagań uczniów w Młodych Odkrywcach Przyrody, zwycięzcami zostali uczniowie ze szkoły w Zblewie. Drugie miejsce zajęli uczniowie ze szkoły w Kaliskach. Natomiast trzecie grupa uczniów ze szkoły w Borzechowie.