Aktualności Aktualności

INFORMACJA O ZABIEGU RATOWNICZYM PRZECIWKO BRUDNICY MNISZCE

Nadleśnictwo Kaliska informuje, że w dniach od 20 maja do dnia 30 czerwca 2022r. na terenie naszego nadleśnictwa będzie wykonany agrolotniczy zabieg ratowniczy przeciwko brudnicy mniszce (Lymantria monacha L.). Na czas zabiegu nadleśnictwo wprowadzi okresowy zakaz wstępu do lasu.

Na podstawie materiałów prognostycznych zebranych jesienią 2021r. przez służby ochrony lasu stwierdzono wysokie zagrożenie dla drzewostanów sosnowych ze strony brudnicy mniszki. Oszacowano, że zagrożonych jest ok. 8,4 tys. ha powierzchni leśnej. Służby ochrony lasu od wczesnej wiosny nadal monitorują zagrożony obszar i na podstawie prowadzonych badań (liczenie ilości gąsienic tego motyla w koronach drzew) podejmą ostateczną decyzję, co do wielkości powierzchni objętej zabiegiem ratowniczym.
Zabieg prewencyjny będzie wykonany metodą lotniczą i obejmie wyłącznie tereny leśne. Wykonany zostanie w rygorach przepisów prawa polskiego oraz UE. O zabiegu poinformowane zostaną wszystkie właściwe organy administracji rządowej i samorządowej. Do wykonania zabiegu użyty zostanie środek ochrony roślin o nazwie DIMILIN 480 SC zarejestrowany do użycia na terenie UE oraz w Polsce, na mocy Decyzji MRiRW nr R-113/2018d z dnia 02.03.2018r. Środek ten jest od lat powszechnie stosowany między innymi na terenach sadów, pieczarkarni oraz na obszarach leśnych. Jest środkiem o działaniu żołądkowym, na roślinie działa powierzchniowo. Zastosowana dawka środka to 0,10 l na 1 ha lasu. Środek ten w dawce poniżej 0,375 l/ha jest nieszkodliwy dla pszczół więc okres karencji w tym wypadku nie będzie wymagany. Okres prewencji po zastosowaniu środka (okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszarze, gdzie zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta) trwa do momentu, w którym ciecz użytkowa ulega całkowitemu wyschnięciu na powierzchni roślin tj. do około 24 godzin po oprysku w zależności od warunków pogodowych (okres karencji dla runa leśnego wynosi 24 godziny).

Brudnica mniszka jest jednym z najczęściej pojawiających się i najgroźniejszych dla polskich lasów szkodnikiem drzew (w stadium gąsienicy). Cechuje ją wysoka rozrodczość, wskutek czego, w sprzyjających warunkach, pojawia się masowo (gradacja). Jest typowym polifagiem, atakującym w pierwszej kolejności prawie wszystkie gatunki drzew iglastych (w szczególności świerki i sosny), a z braku bazy żerowej (gradacja) gąsienice atakują drzewa liściaste, krzewy, a nawet rośliny runa leśnego. Jedna gąsienica brudnicy mniszki, przez cały okres żerowania (maj/czerwiec) jest w stanie pożreć około 200 igieł sosnowych, lub nawet 1000 igieł świerkowych. Żer gąsienic pozbawia w ten sposób drzewa aparatu asymilacyjnego, czego następstwem jest ograniczenie fotosyntezy i oddychania, a w efekcie końcowym prowadzi do śmierci rośliny. Największa gradacja tego szkodnika miała miejsce w Polsce w latach 1978-1984. W okresie kulminacyjnym jej rozwoju, w 1982 r. opryskiem objęto 2 303 000 ha lasów. Do wykonania zabiegów użyto wtedy 159 samolotów i 23 śmigłowce.