Wydawca treści Wydawca treści

Rada Programowa Arboretum Wirty

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska Decyzją nr 17/2019 z dnia 11.04.2019 powołał Radę Programową do spraw Arboretum Wirty w następującym składzie:

1. prof. dr hab. Andrzej M. Jagodziński

2. prof. nadzw. dr hab. Urszula Nawrocka - Grześkowiak

3. dr had. Grzegorz Nowak

4. dr inż. Szymon Jastrzbowski

5. dr Paweł Kojs

6. dr Ryszard Markowski

7. mgr Mariusz Lewczuk

8. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

9. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Rada Programowa jest społecznym organem opiniodawczo-doradczym wspierającym działania Arboretum Wirty. Opinie Rady podjęte w sprawach należących do jej kompetencji mają charakter wspierający decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Kaliska.