Aktualności Aktualności

SPRZEDAŻ CHOINEK 2020

W okresie przedświątecznym przy siedzibie nadleśnictwa oraz w Arboretum Wirty i osadzie leśnej Gaj można zakupić choinki w cenach ustalonych w Decyzji nr 44/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kaliska z dnia 04.12.2020 r.

Sprzedaż choinek w okresie przedświątecznym odbywać się będzie:

1. Przy siedzibie Nadleśnictwa Kaliska, ul. Długa 64 w dniach:

- 14.12 - 18.12 w godzinach od 9:00 - 16:00,

- 19.12 w godzinach 9:00 - 13:00,

- 21.12 - 23.12 w godzinach od 9:00 - 16:00,

- 24.12 w godzinach 8:00 - 11:00,

Telefon kontaktowy: 58 588 98 18 lub 606 336 081

 

2. Przy osadzie Gaj (dawna siedziba Leśnictwa Gaj) w dniach:

- 14.12 - 18.12 w godzinach od 9:00 - 16:00,

- 19.12 w godzinach 9:00 - 13:00,

- 21.12 - 23.12 w godzinach od 9:00 - 16:00,

- 24.12 w godzinach 8:00 - 11:00,

Telefon kontaktowy: 58 588 42 35 lub 600 071 989, 668 522 069

 

3. W Arboretum Wirty w dniach:

- 14.12 - 18.12 w godzinach od 9:00 - 16:00,

- 19.12 w godzinach 9:00 - 13:00,

- 21.12 - 23.12 w godzinach od 9:00 - 16:00,

- 24.12 w godzinach 8:00 - 11:00,

Telefon kontaktowy: 58 588 35 81 lub 795 533 762.

 

Cennik:

 

Choinki świerkowe Świerk pospolity:

do 1 mb: 20,00 zł brutto za 1 sztukę;

od 1,1 mb do 2 mb: 36,00 zł brutto za 1 sztukę;

od 2,1 mb do 3 mb: 60,00 zł brutto za 1 sztukę;

powyżej 3 mb: 96,00 zł brutto za 1 sztukę.

 

Choinki świerkowe Świerk kłujący:

do 1 mb: 22,00 zł brutto za 1 sztukę;

od 1,1 mb do 2 mb: 42,00 zł brutto za 1 sztukę;

od 2,1 mb do 3 mb: 66,00 zł brutto za 1 sztukę.

 

Choinki jodłowe jodła pospolita:

do 1 mb: 26,00 zł brutto za 1 sztukę;

od 1,1 mb do 2 mb: 48,00 zł brutto za 1 sztukę;

od 2,1 mb do 3 mb: 75,00 zł brutto za 1 sztukę;

powyżej 3 mb: 124,00 zł brutto za 1 sztukę.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.

PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!